Rodzaje instalacji

instalacje pv, instalacje fotowoltaiczne Warszawa

Instalacje on-grid – podłączone do sieci energetycznej

W skład takiej instalacji wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter, konstrukcja mocująca oraz licznik dwukierunkowy. Panele fotowoltaiczne, gromadząc promienie słoneczne, produkują prąd stały. Za pomocą inwertera jest on konwertowany na prąd zmienny, który płynie w sieci energetycznej i który jest używany w naszych domach. Nadmiar wyprodukowanej energii jest przekazywany do sieci energetycznej przechodząc przez licznik dwukierunkowy. Za jego pomocą zliczany jest prąd pobrany z sieci i ten wyprodukowany, dzięki czemu użytkownik płaci jedynie za zużycie netto, stanowiące różnicę pomiędzy tymi dwoma wielkościami.

Instalacje te są tańsze niż instalacje off-grid, gdyż nie wymagają zakupu akumulatorów, a dodatkowo, dzięki nowym regulacjom prawnym, umożliwiają sprzedaż nadprodukcji prądu do sieci energetycznej, co pozwala obniżyć rachunki za energię.

instalacje pv, instalacje fotowoltaiczne Warszawa

Instalacje off-grid – autonomiczne

W odróżnieniu od instalacji pierwszego typu, instalacje off-grid nie przekazują nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. Magazynują go w akumulatorach, które są nieodłącznym elementem takiej instalacji. Ten typ systemów fotowoltaicznych stosowany jest przede wszystkim w lokalizacjach, dla których koszty podłączenia do sieci elektrycznej są zbyt duże lub ich podłączenie w ogóle jest niemożliwe. Przykładami zastosowania instalacji są domy letniskowe, schroniska górskie oraz pokłady statków i jachtów. Instalacjami off-gridowymi są również wszelkiego rodzaju uliczne lampy solarne LED.

instalacje pv, instalacje fotowoltaiczne Warszawa

Instalacje hybrydowe

System hybrydowy to połączenie instalacji on-grid z instalacją off-grid. Składa się z paneli fotowoltaicznych wspieranych dodatkowym zasilaniem z turbiny wiatrowej, generatora prądu lub sieci publicznej. Tego typu rozwiązania najczęściej stosuje się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu. Systemy hybrydowe często zasilają znaki drogowe, przejścia dla pieszych lub wiaty przystankowe. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu w zastosowaniach domowych jest instalacja on-grid z dodatkowym akumulatorem, pozwalającym zoptymalizować czas wykorzystania energii wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne. Więcej informacji, patrz Tesla POWERWALL.