Wielkość instalacji

Instalacje fotowoltaiczne podzielić można według ich mocy na:

  • Mikroinstalacje – o mocy do 40 kWp,
  • Średnie instalacje – o mocy powyżej 40 kWp do 200 kWp,
  • Duże instalacje – o mocy powyżej 200 kWp.

Porównanie ofert – mikroinstalacje

* przy założeniu azymutu południowego i kąta nachylenia 35°